Portfolio

09 PROJEKT APLIKACJI PAMIĘTNIK

Katedra Projektowania Ergonomicznego
prowadzący: prof. Czesława Frejlich, mgr Krzysztof Hamiga, mgr Jakub Gołębiewski

„Pamiętnik” to aplikacja na tablet dedykowana osobom borykającym się z chorobą Alzheimera i ich rodzinom. Pełniąc funkcję komunikatora oraz dziennika stanowić ma rodzaj treningu pamięci poprzez utrwalanie w nim wydarzeń. Pamiętnik oddziaływać ma w sposób wielobodźcowy (słuch, wzrok, dotyk), a także ma różnicować stopień trudności komunikacji (od trudniejszej do prostszej). Interface cechuje elastyczna struktura. Aplikacja wgrana na tablet ma postać pulpitu z folderami: rozmowa – zrealizowana jako wideokonferencja, album, pamiętnik, dom, najbliżsi, muzyka film. Aby ułatwić obsługę aplikacji zastosowano: opisy i podpowiedzi głosowe, skeumorfizm, duży rozmiar kroju pisma, zawężone pole manewru, automatyczny obrót obrazu, instruktarz pomagający ładować tablet, a także stanowić ma rodzaj budzika przypominającego o ważnych wydarzeniach np. zażycie lekarstwa. „Pamiętnik” przewidziany jest do komunikacji z opiekunem i znajomymi. „Pamiętnik” to aplikacja, która ma nawiązywać i utrzymywać relacje międzyludzkie. Stanowić ma rodzaj treningu pamięci dla podopiecznych przez wykonywanie „ćwiczeń” opartych na własnym życiu. Aplikacja stanowi także pretekst do wspólnego przebywania osób przy jej użytkowaniu i edycji.