Portfolio

12 FAKTUROMAT DLA CASTORAMY

Projekt wzorniczy i konstrukcyjny: Business Friendly Design dla Exorigo-UPOS Sp. z o. o.
Alicja Bąk (design), Piotr Szadkowski (konstrukcja), Zdzisław Sobierajski (zarządzanie procesem projektowo-wdrożeniowym), Zespół projektowy Exorigo-Upos (hardware i software), Sławomir Poślad (technologia produkcji seryjnej)

Automat do wystawiania faktur VAT jest bezpośrednio sprzężony z systemem informatycznym sklepu. Pobiera dane bezpośrednio z serwera obsługującego wszystkie transakcje sprzedaży. Oprogramowanie fakturomatu rozpoznaje paragony, wyświetla na ekranie ich zawartość i drukuje faktury VAT z wybranych przez klienta pozycji paragonu. Czytnik paragonów został skonstruowany do wciągania paragonów do 100 cm długości, a jeżeli system informatyczny stwierdzi, że ten paragon nie został wystawiony w tym sklepie – w całości zwróci go z powrotem użytkownikowi.

Fakturę VAT można wydrukować na papierze formatu A4, lub fakturomat wyśle jej elektroniczną wersję na wskazany przez użytkownika adres e-mail. Jest to pierwszy na polskim rynku system automatycznego wystawiania faktur, który drukuje laserowo na papierze formatu A4. Fakturomat może pomieścić ok 200, a w wersji ze zgniatarką, do 1000 sztuk paragonów. Drukarka laserowa o pojemności 500 sztuk papieru A4 może być uzupełniona podajnikiem na kolejne 550 sztuk papieru. Zapewnia to minimalne zaangażowanie personelu do obsługi i konserwacji fakturomatów. Konstrukcja oraz oprogramowanie urządzenia spełnia wymogi ordynacji podatkowej oraz obowiązujących przepisów fiskalnych w Polsce. Aplikacja zainstalowana na urządzeniu jest nierozerwalnym elementem całego system sprzedażowego Exorigo-UPOS. 

Zadaniem projektowym było opracowanie fakturomatu drukującego w formacie A4, oraz skonstruowanie dedykowanego czytnika paragonów, rozpoznającego bardzo długie wydruki. W tym celu zawiązano konsorcjum kilku firm, które uzupełniły się kompetencjami. W opracowanej konstrukcji fakturomatu, wczytywany paragon może mieć nawet 100 cm. długości. W czasie projektowania mechanizmu czytnika paragonów rozwiązaliśmy szereg problemów związanych z niską jakością papieru, oraz wymogiem zwrócenia paragonu klientowi w przypadku rezygnacji z wydruku faktury. Kolejnym zadaniem była konieczność zapewnienia wandaloodporności a także wymóg kastomizacji urządzenia w zakresie umieszczania na drzwiach logotypów 3D, których nie będzie można zdrapać lub zetrzeć. W wyniku pracy zespołu, powstała odporna na zalanie, środki chemiczne oraz promieniowanie UV, wandaloodporna, kompozytowa konstrukcja szafki. Fakturomat wyposażono w 19” interfejs dotykowy, oraz unikatową konstrukcję czytnika bardzo długich paragonów, czytającą nawet pogniecione taśmy paragonów. 

Fakturomat jest wyposażonym w 19” interfejs dotykowy, urządzeniem drukującym na papierze formatu A4. Wczytuje paragony długości do 100 cm. Jest wyposażony w system samo centrowania wciąganej taśmy paragonu. Wandaloodporna oraz odporna na zalanie, środki chemiczne i promieniowanie UV, konstrukcja obudowy jest wykonana z kolorowego kompozytu QUADUR (www.quadur.pl). Łatwa do utrzymania w czystości obudowa, umożliwia castomizację urządzenia w zakresie kolorystyki i logotypów 3D dedykowanych dla konkretnego odbiorcy. Konstrukcja obudowy zawiera do 10% recyklatu z odpadów wynikłych z obróbki przy produkcji poprzednich obudów.

Zdzisław Sobierajski.