Referencje

Naczelnik Wydziału PKSiT

Miasto UstroÅ„ kilkakrotnie korzystaÅ‚o z usÅ‚ug Firmy pani Alicji BÄ…k-Å»erebiec dziaÅ‚ajÄ…cej pod nazwÄ… AB:DESIGN. Zlecenia polegaÅ‚y na zaprojektowaniu grafiki na pudeÅ‚ka ciasteczek cieszyÅ„skich zwiÄ…zanych z Ustroniem (wrzesieÅ„ – listopad 2016r.), zaprojektowaniu i opracowaniu dedykowanego gadżetu nawiÄ…zujÄ…cego do 50. Rocznicy nadania statusu uzdrowiskowego Miastu UstroÅ„ (luty – maj 2017r.), a także przeprowadzaÅ‚a warsztaty artystyczne. Przygotowane i przeprowadzone zajÄ™cia przez PaniÄ… AlicjÄ™ BÄ…k - Å»erebiec odbywaÅ‚y siÄ™ w dn. 1 maja 2017r. podczas UstroÅ„skiej Majówki na rynku, oraz 25 czerwca w Parku KoÅ›ciuszki, nad WisÅ‚Ä….

Przygotowane zajÄ™cia miaÅ‚y charakter otwartych warsztatów artystycznych przeznaczonych gÅ‚ównie dla dzieci i mÅ‚odzieży. Pierwsze, które odbyÅ‚y siÄ™  na rynku, miaÅ‚y na celu zapoznania siÄ™ z różnorodnymi technikami plastycznymi, w tym mieszanymi. Kolejne polegaÅ‚y na tworzeniu kompozycji przestrzennych z kwiatów, liÅ›ci i traw, w co angażowaÅ‚y siÄ™ również osoby dorosÅ‚e.

Pani Alicja – BÄ…k cechuje siÄ™ wysokÄ… kulturÄ… osobistÄ…, Jest osobÄ…, która bez problemu nawiÄ…zuje kontakt z dziećmi oraz dorosÅ‚ymi. Podczas przeprowadzanych zajęć byÅ‚o widoczne zaangażowanie w pracÄ™, polegajÄ…ce na skrupulatnym przygotowaniu programu warsztatów jak i jego realizacji.

W realizowanych projektach na zlecenie Miasta jest widoczna ogromna kreatywność. Zaprojektowane pudeÅ‚ka jak i UstroÅ„ski gadżet przekazujÄ… przez swojÄ… formÄ™ historiÄ™  Ustronia, nawiÄ…zujÄ…c do charakterystycznych piramid. Prace pani Alicji BÄ…k – Å»erebiec podkreÅ›lajÄ… atuty Miasta. 

Zaangażowanie, kreatywność, otwartość na uwagi co do zlecanych projektów, oraz rzetelne wykonywanie poleconych zadaÅ„ zadecydowaÅ‚o, że wspóÅ‚praca Miasta UstroÅ„  z firmÄ… AB:DESIGN bÄ™dzie kontynuowana.

W celu otrzymania skanu oryginału referencji prosimy o kontakt mailowy.