Portfolio

11 INTEGRACJA SZTUK

Katedra Sztuk Wizualnych
prowadzący: prof. Andrzej Ziębliński

Opracowanie autorskiego tematu Integracka sztuk to próba poszukiwania spójności pomiędzy różnymi dyscyplinami - teatrem, muzyką i sztukami plastycznymi. Punktem wyjścia dla pracy był reportaż fotograficzny wykonany podczas próby koncertu symfonicznego w Filharmonii Krakowskiej. Materiał obejmował 350 zdjęć sytuacyjnych, portretów muzyków. Następnie wybrane zostały ujęcia będące matriałem wyjściowym do fotomontażu cyfrowego obejmującego 25 prac. Sześć z pośród nich prezentowanych było w Galerii schody w budynku Wydziału Form Przemysłowych oraz Piwnicy pod Baranami w 2012 r. Cykl grafik to praca semestralna realizowana pod hasłem "linia".