Referencje

Właściciel firmy z Cieszyna

Firma BUŁAWA sp. z o.o. współpracowała z Panią Alicją Bąk-Żerebiec prowadzącą działalność AB:DESIGN podczas realizacji zadania Koncepcja strategii krajobrazowej przestrzeni miasta Ustroń w terminie od września do grudnia 2017 r.

W ramach współpracy Pani Alicja Bąk-Żerebiec:

  • Opracowała album fotograficzny wraz z symulacjami graficznymi „oczyszczenia z reklam” ukazując obraz „harmonijnego stosowania reklam” – osiem ujęć w zależności od specyfiki zagadnienia.
  • We współpracy z nami opracowała  graficznie wystawę – 4 plansze 100 x 70 obrazujące problematykę, wagę zagadnienia, „uciążliwość reklam” i  promujące działania „pro-krajobrazowe”, a także współorganizowała  wystawę w holu urzędu Miasta Ustroń.
  • Opracowała szatę graficzną – layout  prezentacji oraz brała czynny udział w dyskusjach komisji Rady Gminy.
  • Uczestniczyła w akcjach informacyjnych nagłaśniając działania Miasta poprzez promocję w mediach społecznościowych, prasie i radiu.
  • Współorganizowała i przeprowadziła we współpracy z nami warsztaty z prezentacją i dyskusją dla  następujących grup interesariuszy:

- dla prasy oraz lokalnych ośrodków kultury, sztuki, szkół,

- dla mieszkańców i turystów – użytkowników przestrzeni wspólnej oraz dla dzierżawców powierzchni reklamowych prywatnych,

- dla zleceniodawców – branży turystycznej (w tym hotele i gastronomia), pozostałych firm oraz dla grafików, projektantów oraz wykonawców i komercyjnych dzierżawców reklam.

Projektantka Alicja Bąk-Żerebiec dała się poznać jako osoba kompetentna, posiadająca wiedzę merytoryczną umożliwiającą wykonie powierzonego zlecenia. Podczas pracy wychodziła z inicjatywą proponując trafne rozwiązania i realizując ww. zadania. Z oddaniem i pasą aktywnie uczestniczyła w akacji promocyjnej nagłaśniając przedmiotową problematykę wśród przedsiębiorców i mieszkańców Ustronia. Wykonała swoją część powierzonego zadania rzetelnie i terminowo. Polecam współpracę z Panią Alicją Bąk-Żerebiec.

 

W celu otrzymania skanu oryginału referencji prosimy o kontakt mailowy.